Rapporter

I den första fasen av projektet kommer omfattande studier att genomföras. Flera rapporter kommer att skrivas baserade på resultaten av studierna, inklusive normer, procedurer och metoder för stensättning i de deltagande länderna:

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.