Stoneplacing är ett multilateralt projekt, som finansieras av bidrag från Europeiska Unionens program för livslångt lärande, Leonardo Innovationsutveckling och initiativ år 2012

Det övergripande målet med projektet är att öka kompetensen hos de arbetstagare som arbetar med stensättning. Syfte är att höja kvaliteten på det slutliga arbetet, avseende kvalitet, hållbarhet och miljöpåverkan, genom att använda återvinningsbara och miljövänliga material.

Resurscenter
 

Produkter

De produkter som erhålls från detta projekt kommer att vara:

  • En rapport med resultaten av den jämförande studien avseende normer för stensättning i de berörda länderna och EU.
  • En rapport om olika metoder och förfaranden som används för att sätta stenhuggeri produkter i de berörda länderna.
  • En rapport med resultaten av seminariet om metoder för att sätta olika stenhuggeri produkter.
  • En rapport med de definierade färdigheter, kompetens och kunskaper som krävs för att sätta stenprodukter på byggplatsen.
  • En läroplan för en STENSÄTTNINGSKURS, anpassade till de tvärgående behoven av Europas stenindustri.
  • Ett ONLINE RESURSCENTER, avsett att stödja genomförandet av STENSÄTTNINGSKURSEN, med multimedia utbildningsmaterial.

Deltagare

Entreprenör:

Deutscher Naturwerkstein-Verband – DNV (Tyskland) www.natursteinverband.de

Samordnare:

Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L – AtinServices (Spanien) www.atinservices.com

Deltagare:

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.