Läroplan

Stensättningskursens läroplan kommer att användas för studenter i grundutbildning och arbetstagare i fortbildning i varje partnerland. Utifrån läroplanen kommer undervisningen att genomföras av de skolor där stenrelaterade specialiteter lärs ut och även av de europeiska företagens sammanslutningar i fortbildningskurser som de genomför kontinuerligt .

Download curriculum:

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.