Programă de pregătire

Programa în domeniul lucrărilor de pietrărie va fi utilizată în fiecare din țările partenere pentru formarea profesională inițială a elevilor care urmează cursuri de profil dar și pentru pregătirea continuă a angajaților din domeniu.

Aceasta va fi implementată de către instituțiile de învățământ care oferă cursuri în domeniu și, totodată, de către asociațiile europene ale companiilor de profil, urmând să fie utilizată pentru susținerea sesiunilor de formare pe care acestea le oferă.

Download curriculum:

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.