Izviješća

U prvoj fazi projekta izvršiće se veliko istraživanje na temelju kojih će se pripremiti nekoliko izvješća o rezultatima istraživanja uključujući norme, postupke i metode za ugradnju različitih klesarskih proizvoda u zemljama sudionicama u projektu.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.