Stoneplacing je multilateralni projekt koji se financira subvencijom European Union Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci- prijenos inovacija. Projekt se realizira od studenog 2012. godine.

Opći cilj ovog projekta je poboljšati vještine radnika u oblasti ugradnje kamena da bi se povećala kvaliteta konačnog rada, trajnost rada te zaštitio okoliš koristeći metode bez materijala koji se ne mogu reciklirati i koji su štetni za okoliš.

Resurs centar
 

Rezultati

Rezultati koji se trebaju dobiti iz ovog Projekta će biti:

  • Izvješće s rezultatima komparativne studije o normama za ugradnju kamenu u zemljama uključenim u projekat i u EU.
  • Izvješće o različitim metodama i postupcima korištenim pri ugradnji klesarskih proizvoda na gradilištima zemalja učesnica.
  • Izvješće o ishodima seminara glede metoda za ugradnju različitih klesarskih proizvoda
  • Izvješće o definiranim vještinama, kompetencijama i znanju potrebnom za ugradnju kamenih proizvoda na gradilištu.
  • Kurikul za TEČAJ ZA UGRADNJU KAMENA prilagođen transverzalnim potrebama u industriji kamena u Europi.
  • ONLINE RESOURCE CENTRE, banka podataka, kreirana da podrži implementaciju multimedijalnog materijala s obuke koji se odnosi na ugradnju kamena u Tečaj za ugradnju kamena.

Partneri:

Ugovaratelj:

Deutscher Naturwerkstein-Verband – (German) www.natursteinverband.de

Koordinator:

Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L – AtinServices (Spain) www.atinservices.com

Partneri:

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.